حوزه علمیه عباسقلی خان
جلسات اربعین انقلاب جلسه اول

سلسله جلسات اربعین انقلاب با سخنرانی دکتر مصطفی باقر زاده در تاریخ شنبه ۹۷/۱۱/۱۳ برگزار شد.

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم

آرشیو اخبار

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم
حوزه علمیه عباسقلس خان شاملو