حوزه علمیه عباسقلی خان
مراسم هیئت هفتگی ۹۷/۱۱/۹

مراسم هیئت هفتگی ۹۷/۱۱/۹ با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین نصیری برگزار شد.

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم

آرشیو اخبار

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم
حوزه علمیه عباسقلس خان شاملو