حوزه علمیه عباسقلی خان
همایش نقد و بررسی مدل مدیریت شهری

همایش نقد و بررسی مدل مدیریت شهری مجمع طلاب انقلابی مشهد در تاریخ سه شنبه ۹۷/۱۱/۹ برگزار شد.

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم

آرشیو اخبار

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم
حوزه علمیه عباسقلس خان شاملو