حوزه علمیه عباسقلی خان
جلسه هم اندیشه مجمع طلاب انقلابی

جلسه هم اندیشی شورای سیاستگذاری مجمع طلاب انقلابی مشهد در تاریخ سه شنبه ۹۷/۱۱/۲ برگزار شد.

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم

آرشیو اخبار

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم
حوزه علمیه عباسقلس خان شاملو