حوزه علمیه عباسقلی خان
تبیین مبانی طلبگی

دیدار صمیمانه با حجت الاسلام والمسمین سرلک با موضوع تیین مبانی طلبگی در تاریخ دو شنبه ۹۷/۱۰/۲۴ برگزار شد.

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم

آرشیو اخبار

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم
حوزه علمیه عباسقلس خان شاملو