حوزه علمیه عباسقلی خان
هفته بصیرت جلسه دوم

ویژه برنامه های بصیرتی، سیاسی و حماسه ۹ دی در تاریخ شنبه ۹۷/۱۰/9 با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین ابوذر حسینی برگزار شد.

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم

آرشیو اخبار

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم
حوزه علمیه عباسقلس خان شاملو