حوزه علمیه عباسقلی خان
همایش وحدت حوزه و دانشگاه

دیدار صمیمانه نمایده محترم ولی فقیه در استان خراسان رضوی در همایش وحدت حوزه و دانشگاه با سخنرانی آیت الله علم الهدی و جمعی از طلاب و دانشجویان نخبه در تاریخ چهارشنبه ۹۷/۹/۲۷ برگزار شد.

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم

آرشیو اخبار

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم
حوزه علمیه عباسقلس خان شاملو