حوزه علمیه عباسقلی خان
دوره تخصصی خانواده

جلسه ششم دوره تخصصی خانواده در تاریخ چهار شنبه ۹۷/9/21 با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر داود نژاد برگزار شد.

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم

آرشیو اخبار

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم
حوزه علمیه عباسقلس خان شاملو