حوزه علمیه عباسقلی خان
سلسله جلسات شرح مولانا

جلسه دوم دوره تخصصی تبلیغ در تاریخ شنبه ۹۷/9/19 با سخنرانی حجت الاسلام و المسلین صابری تولائی برگزار شد.

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم

آرشیو اخبار

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم
حوزه علمیه عباسقلس خان شاملو