حوزه علمیه عباسقلی خان
اعزام گروه جهادی شهید شاملو به مناطق سیل زده

اعزام گروه جهادی شهید شاملو مدرسه عباسقلی خان به مناطق سیل زده استان گلستان به همت و همکاری سازمان بسیج طلاب حوزه علمیه خراسان
در تاریخ سه شنبه ۹۸/۱/۲۹ برگزار شد.

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم

آرشیو اخبار

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم
حوزه علمیه عباسقلس خان شاملو