حوزه علمیه عباسقلی خان
مراسم جشن میلاد سرداران کربلا

مراسم جشن میلاد سرداران کربلا با مدیحه سرایی سید حجت بحرالعلوم و یاسر فیضی برگزار شد.

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم

آرشیو اخبار

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم
حوزه علمیه عباسقلس خان شاملو