حوزه علمیه عباسقلی خان
بازدید طلاب سطح یک حوزه علمیه خراسان

بازدید طلاب سطح یک حوزه علمیه خراسان از مرکز تخصصی فلسفه و کلام اسلامی حوزه علمیه عباسقلی خان شاملو با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین نیک بین برگزار شد.

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم

آرشیو اخبار

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم
حوزه علمیه عباسقلس خان شاملو