حوزه علمیه عباسقلی خان
همايش بزرگ طلاب انقلابي براي وضع معيشت مردم

همايش بزرگ طلاب انقلابي مشهدالرضا براي وضع تاسف بار معيشت مردم با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین نیک بین و فاطمی ارفع در تاریخ ٩٧/١٢/١٩ برگزار شد.

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم

آرشیو اخبار

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم
حوزه علمیه عباسقلس خان شاملو