حوزه علمیه عباسقلی خان
مراسم هیئت هفتگی 97/12/15

مراسم هیئت هفتگی 97/12/15 با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دست پروری برگزار شد.

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم

آرشیو اخبار

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم
حوزه علمیه عباسقلس خان شاملو