حوزه علمیه عباسقلی خان
ديدارصميمانه با امام جمعه جوان تهران

ديدار صميمانه با امام جمعه جوان تهران حجة الاسلام و المسلمين محمد جواد حاج #علي_اكبري در تاریخ چهارشنبه ۹۷/۱۲/١٥ برگزار شد.

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم

آرشیو اخبار

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم
حوزه علمیه عباسقلس خان شاملو