حوزه علمیه عباسقلی خان
تحلیل بیانیه گام دوم انقلاب

بررسی و تحلیل بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با سخنرانی دکتر مصطفی شریف در تاریخ سه شنبه ۹۷/۱۲/۷ برگزار شد.

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم

آرشیو اخبار

بهتریــن راهــ همیــن جاست بیــا تا برویــم
حوزه علمیه عباسقلس خان شاملو